Wysyłaj taniej po darmowej rejestracji!

Załóż bezpłatne konto

Poradniki (FAQ)

 

Najczęściej padające pytania:

 


 

 

SORT/NIESORT - Sort/niesort - jaka jest moja paczka?

1) Paczka standardowa to paczka o kształcie prostopadłościanu, której wymiary (sztuka załadunkowa) nie przekraczają sumy 2x szerokość + 2x wysokość + długość = 300 cm, gdzie:

a) maksymalna szerokość paczki nie może przekroczyć 80 cm;

b) maksymalna wysokość paczki nie może przekroczyć 60 cm;

c) maksymalna długość paczki nie może przekroczyć 200 cm;

a maksymalna masa brutto paczki nie może przekroczyć 50 kg,

2) Paczka niestandardowa – to paczka, której wymiary (sztuka załadunkowa) nie przekraczają sumy 2x szerokość + 2x wysokość + długość = 300 cm lub 80 cm szerokość x 60 cm wysokość x 200 cm długość, a jej krawędzie mogą obejmować elementy o nieregularnym, okrągłym, cylindrycznym, owalnym kształcie lub wystające poza jej obrys,a masa brutto paczki mieści się w przedziale do 50 kg.

Przedmiotem paczki mogą być rzeczy, które:

a) zawierają luźne lub ciężkie elementy

b) mają nierównomiernie rozłożoną masę;

c) umieszczone są w luźnym opakowaniu;

d) składająca się z kilku połączonych ze sobą opakowań.

e) są owinięte folią strecz

 

! UWAGA ! niezadeklarowany niesort jest dopłatą w wysokości 50 zł netto po weryfikacji przesyłki na magazynie przewoźnika za każdą zweryfikowaną przesyłkę

 

Przewoźnik DHL

Zobacz instrukcję DHL: Paczka standard/niestandard kuriera DHL

 

Przewoźnik FEDEX

Paczka standardowa to pojedynczy element o kształcie prostopadłościanu, którego najdłuższa krawędź nie jest dłuższa niż 150 cm, a żadna z pozostałych krawędzi nie jest dłuższa niż 70 cm, przy czym suma dwóch najdłuższych krawędzi jest mniejsza niż 180 cm. Podstawę paczki standardowej stanowi zawsze bok o największej powierzchni. Zakwalifikujemy Twoją paczkę jako standardową, jeżeli żaden jej fragment nie będzie przekraczać wymiarów paczki standardowej. Paczkami standardowymi są również koperty tekturowe oraz tuby o przekroju trójkątnym. Maksymalna waga paczki standardowej wynosi 35 kg, a jej opakowanie nie może utrudniać lub uniemożliwiać przesuwania jej po gładkich i płaskich powierzchniach. Paczka, która ze względu na swoje przymioty, m.in. takie jak: wymiar, nieregularny kształt czy wrażliwa na uszkodzenia zawartość, nie może być sortowana za pomocą mechanicznego sortera - w wyniku konieczności manualnego traktowania - zostanie zakwalifikowana jako paczka niestandardowa.

Wymiary paczki standardowej:

D ≤ 150 cm

S ≤ 70 cm

W ≤ 70 cm

D - długość; S - szerokość; W - wysokość;

 

Paczka niestandardowa to każdy element będący paczką, którego ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie możemy zakwalifikować jako paczkę standardową.

Paczkami niestandardowymi będą m.in. paczki:

 • zawierające płyny lub takie z luźną zawartością, mogące ulec rozdarciu
 • z ostrymi bądź wystającymi elementami,
 • ze znacznie przesuniętym środkiem ciężkości lub łatwo przewracające się,
 • o nieregularnych kształtach, które uniemożliwiają stabilne przyleganie do powierzchni,
 • z zawartością wszelkiego rodzaju elementów metalowych, które ze względu na swój ciężar oraz jakość opakowania mogą uszkodzić inne przesyłki,
 • o kształcie cylindrycznym lub owalnym, w tym opony
 • wszystkie przesyłki niespaletowane o wadze powyżej 35 kg,
 • kilka paczek połączonych w jedną całość, które podczas transportu mogą się rozłączyć,
 • których, zgodnie z etykietą kierunkową, najdłuższy bok nie jest podstawą paczki.

 

!UWAGA! Niezadeklarowany niesort względem gabarytu jest dopłatą w wysokości 600% netto usługi po weryfikacji przesyłki na magazynie przewoźnika za każdą zweryfikowaną przesyłkę

 

Przewoźnik DPD

Standardowa paczka krajowa

 • Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 50 kg
 • Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)
 • Wysokość + szerokość + długość <= 300 cm
 • Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element

Standardowa paleta krajowa

 • Maksymalna waga palety - 700 kg
 • Maksymalne wymiary podstawy palety - 80 cm x 120 cm
 • Maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą) = 180 cm
 • Paleta, gdzie towar nie wystaje poza jej obrys
 • Towar zapakowany na palecie ma kształt prostopadłościanu

Paczka niestandardowa w serwisie krajowym i międzynarodowym (spełniająca minimum jeden z poniższych warunków)

 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach
 • Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp.
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska (szczegółowe informacje zawiera - Instrukcja prawidłowego pakowania opon w DPD Polska
 • Paczka, której najdłuższy bok przekracza maksymalną długość.
 • Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy
 • Jedna przesyłka w serwisie lotniczym może składać się maksymalnie z 10 paczek. Dodatkowe paczki, powyżej 10 sztuk będą traktowane jako kolejna przesyłka

Paleta niestandardowa w serwisie krajowym i międzynarodowym (spełniająca minimum jeden z poniższych warunków)

 • Paleta o wymiarach podstawy mniejszych niż paleta euro, czyli mniej niż 120 x 80 cm
 • Paleta, gdzie towar na niej zapakowany ma nieregularne kształty, nie stanowi prostopadłościanu
 • Paleta z tzw. dużym AGD, np. pralka, lodówka, zmywarka

Wszystkie paczki zapakowane w opakowania firmowe DPD są paczkami standardowymi. Za opakowania firmowe DPD uznaje się: koperty tekturowe, foliopaki oraz firmowe opakowania kartonowe opatrzone logo DPD.

 

Przewoźnik UPS

Przesyłki standardowe

 • Przesyłki w opakowaniu o równym kształcie i równoległych bokach, bez wystających elementów, wybrzuszeń, nie owinięte folią
 • Przesyłki nie przekraczające maksymalnych wymiarów dla przesyłki standardowej: 
  Maks. waga = 30 kg; Najdłuższy bok = 100 cm; Maks. długość+obwód = 300 cm;  

 

Przesyłki niestandardowe/niesortowalne to takie:

 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach
 • Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp.
 • Paczka, której najdłuższy bok przekracza maksymalną długość.
 • Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy
 • Przekraczające maksymalne wymiary dla przesyłki standardowej: 
  Maks. waga = 30 kg; Najdłuższy bok = 100 cm; Maks. długość+obwód = 300 cm;

Przesyłki zakwalifikowane jako duża paczka:

 • Przesyłki, których wymiar rzeczywisty przekroczył maksymalne wymiary dla przesyłki niestandardowej: 
  Maks. waga = 70 kg; Najdłuższy bok = 270 cm; Maks. długość+obwód = 330 cm;

^ Powrót 

 

WAGA PRZESYŁKI - Czym jest waga gabarytowa a rzeczywista?

Waga rzeczywista, to ta, która określa fizycznie wagę paczki, natomiast waga gabarytowa przesyłki, jest wyliczana z wymiarów przesyłki na podstawie wzoru- każdy przewoźnik ma własny wzór wagi gabarytowej (wymiarowej).

Waga płatna przesyłki na jakiej ostatecznie wyliczany jest koszt transportu przez przewoźnika, polega na porównaniu wagi rzeczywistej z jej wagą gabarytową - pod uwagę jest brany wyższy wskaźnik, i tak jeśli nasza paczka rzeczywiście waży 5kg, ale z wymiarów waga gabarytowa wynosi 15 kg, to koszt transportu zostanie naliczony od 15kg. Dlatego tak istotne jest, aby deklarowane przez Państwa parametry przesyłki, były zgodne ze stanem faktycznym, pozwoli to uniknąć stresów związanych z dopłatami po weryfikacji przesyłki z racji na błędnie podane dane

Wzory:

DHL DxSxW/4000

DPD DxSxW/6000

GEIS DxSxW/10000

UPS DxSxW/5000

FEDEX DxSxW/6000

* D - długość; S - szerokość; W - wysokość;

^ Powrót 

 

PAKOWANIE - jak mam zapakować i zabezpieczyć przesyłkę?

DHL

Zobacz instrukcję DHL: Przewodnik pakowania przesyłek kurierskich DHL EXPRESS

 

DPD

Zobacz instrukcję DPD: Przewodnik pakowania przesyłek kuriera DPD

 

UPS

Możesz zapewnić bezpieczne i punktualne dostarczenie paczki, korzystając z wytycznych i procedur dobrego pakowania ustalonych w wyniku badań przeprowadzonych przez UPS.

 • Użyj sztywnego pudełka z nienaruszonymi klapami.
 • Usuń z pudełka wszelkie etykiety, oznaczenia materiałów niebezpiecznych i inne oznaczenia wysyłki, które nie mają już zastosowania
 • Zawiń każdy przedmiot osobno
 • Użyj odpowiedniego materiału amortyzującego
 • Użyj mocnej taśmy przeznaczonej do przesyłek
 • Nie używaj sznurka ani papierowych owinięć
 • Użyj pojedynczej etykiety adresowej z wyraźnym adresem dostawy i adresem zwrotnym

 

FEDEX

Zobacz instrukcję FedEx: Pakowanie przesyłki dla kuriera FedEx

 

Wytyczne dotyczące sposobu pakowania przesyłek znajdziecie Państwo również w regulaminach przewoźników, dostępnych na stronie danego operatora

^ Powrót 

 

WYMIARY - jakie maksymalne wymiary może mieć moja paczka?

Wymiary paczek DHL

StandardNiestandard
Waga maksymalna (kg)31,531,5
Maks. D+S+W (cm)260300
Najdłuższy bok (cm)120200
Maks. długość pozostałych boków6080

Wzór wagi wymiarowej: D x S x W/4000

 

Wymiary paczek DPD

StandardNiestandard
Waga maksymalna (kg)31,550
Maks. D+S+W (cm)300300
Najdłuższy bok (cm)175250

Wzór wagi wymiarowej: D x S x W/6000

 

Wymiary paczek GEIS

StandardNiestandard
Waga maksymalna (kg)3030
Maks. D+S+W (cm)220240
Najdłuższy bok (cm)140160
Maks. D+Obwód (cm)300300

Wzór wagi wymiarowej: D x S x W/10000

 

Wymiary paczek UPS

StandardNiestandardDuża paczka
Waga maksymalna (kg)307070
Maks. D+Obwód (cm)300330419
Najdłuższy bok (cm)100270270

Wzór wagi wymiarowej: D x S x W/5000

 

Wymiary paczek FEDEX

StandardNiestandardPaczka dłużycowa
Waga maksymalna (kg)305070
Maks. D+S+W (cm)230300380
Najdłuższy bok (cm)120200

300

Maks. długość pozostałych boków (cm)5070

80

Maks. suma 2 najdłuższych boków (cm)180180

 

Wzór wagi wymiarowej: D x S x W/6000

D - długość; S - szerokość; W - wysokość;

^ Powrót 

 

OPONY - Chcę wysłać opony, jak mam je spakować?

Zobacz nasz poradnik: Zasady wysyłki opon kurierem

^ Powrót 

 

CZĘŚCI KAROSERII - czy mogę wysłać części karoserii? (części karoserii, opony, silniki)

Zobacz nasz poradnik: Części samochodowe kurierem

^ Powrót 

 

DŁUŻYCE - wysyłam dłużyce - jak mogę ją nadać?

Zobacz nasz poradnik: Przesyłki dłużycowe i dłużyce

^ Powrót 

 

TYP TRANSPORTU - drobnica, doładunek, auto dedykowane - o co chodzi?

Można powiedzieć, iż transport w drobnicy to nic innego jak transport naszych przesyłek w oparciu o przewoźnika kurierskiego, przede wszystkim ładunki drobnicowe charakteryzują się niewielką wagą, oraz różnorodnością kształtów i opakowań. Dodatkowo, tym co wyróżnia drobnicę są również jej rozproszeni nadawcy i odbiorcy.

W przypadku jeśli nasza paczka posiada większe parametry lub jest specyficznym towarem np. skuter, taki towar możemy nadać w doładunku, który polega na dołączeniu naszego towaru/ładunku do auta posiadającego wolne miejsce załadunkowe, gdzie kierowca bez dokonywania przeładunku dostarczy towar bezpośrednio do odbiorcy.

W przypadku kiedy mamy do nadania większą ilość ładunku, możemy zlecić transport autem dedykowanym, które podejmie i doręczy tylko nasz towar na warunkach ustalonych indywidualnie. Ten typ transportu często określany jest również jako transport całopojazdowy, transport solo czy transport LKW.

Nie masz pewności, który transport będzie najlepszy dla Twojego ładunku? Napisz do nas

^ Powrót 

 

TERMINY DORĘCZEŃ - doręczenie gwarantowane a standardowe - jaka jest różnica?

Należy pamiętać, iż wszystkie terminy nie określone jako gwarant, są terminami planowanymi i są realizowane zgodnie z możliwościami serwisowymi przewoźnika na danym rejonie. Dotyczy to zarówno odbiorów jak i doręczeń, gdzie planowo przesyłki doręczane są w kolejnym dniu roboczym po udanym odbiorze, bądź do 48H w przypadku mniejszych miejscowości. Poza terminami standardowymi oferujemy również doręczenia gwarantowane, takie jak: doręczenie kolejnym dniu roboczym do końca dnia, doręczenia do godziny 9:00 / 12:00 w kolejnym dniu roboczym, lub doręczenia w soboty. Celem realizacji takiego zlecenia, prosimy o kontakt z naszym BOK, abyśmy mogli zweryfikować, który z przewoźników na danej trasie ma możliwość realizacji usługi gwarantowanej.

^ Powrót 

 

OPCJE DODATKOWE - pobranie, ubezpieczenie, dokumenty zwrotne

Dla każdej przesyłki można oznaczyć opcje dodatkowe, takie jak:

- pobranie: Czas zwrotu pobrania zależny jest od wybranego przewoźnika

- ubezpieczenie:

UPS gratis do kwoty 323 PLN, maksymalna kwota 200000 PLN 

DPD gratis do kwoty 5000 PLN 

GEIS gratis do kwoty 100 PLN, maksymalna kwota 100000 PLN 

FEDEX gratis do kwoty 5000 pod warunkiem wpisania przy wycenie wartości towaru, maksymalna kwota 200000 PLN 

DHL gratis do kwoty 500 PLN, maksymalna kwota 100000 PLN 

Ubezpieczenie bez opłat podane jako kwoty w gratisie, przy rozpatrywaniu reklamacji, mają zastosowanie pod warunkiem wpisania przy wycenie wartości towaru

- dokumenty zwrotne:

Jest to usługa polegająca na wysłaniu dokumentów do podpisu przez adresata (np. faktury) i powrotu dokumentów do nadawcy. Kierowca po doręczeniu przesyłki,  poczeka na podpis odbiorcy i zabierze dokumenty z powrotem. Czas zwrotu dokumentów wynosi około 7 dni

- PDI / telefon przed doręczeniem

Inaczej Pre-Delivery Information, to usługa dzięki której otrzymamy jako adresat informację przed przyjazdem kuriera o doręczeniu.  Informacja o doręczeniu przesyłki może zostać przekazana mailem/ SMSem lub telefonicznie.

- awizacja odbioru przesyłki

Po wybraniu tej opcji, kurier powinien skontaktować się z nadawcą przesyłki, aby umówić odbiór paczki.

Proszę pamiętać, iż bez oznaczenia usługi dodatkowej, kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z nadawcą przed odbiorem

^ Powrót 

 

OPŁATY DODATKOWE lub DOPŁATY - otrzymałem fakturę z dopłatą - dlaczego? 

Zobacz nasz poradnik: Cennik dopłat do przesyłek kurierskich

^ Powrót 

 

EXPORT/IMPORT - export/import - co powinienem wiedzieć?

Jedną z najważniejszych rzeczy o której musimy pamiętać to dołączenie dokumentów do odprawy celnej dla przesyłek wysyłanych poza tern Unii Europejskiej. Każdy z przewoźników posiada własny wzór wymaganych dokumentów, do których niezbędna jest faktura handlowa lub faktura pro forma według wzoru przewoźnika- poniżej znajdują się dokumenty do pobrania w oparciu o różnych przewoźników. W przypadku potrzeby dołączenia dodatkowych dokumentów, Agencja Celna przewoźnika wystąpi z taką prośbą do nadawcy.

Natomiast dla przesyłek importowych odbiory planowane są na kolejny dzień roboczy a kurier realizuje odbiór dopiero po kontakcie telefonicznym oddziału nadającego z nadawcą i potwierdzeniu gotowości przesyłki do nadania

Kolejną istotną kwestią są zróżnicowane obostrzenia regulujące możliwość wysyłki różnych towaru, takich jak np. towary objęte akcyzą, towary ADR. Także zanim wyślemy towar, warto zorientować się w obostrzeniach na danym kierunku, gdyż zwrot paczki odbywa się zawsze na koszt zleceniodawcy

^ Powrót 

 

CZEGO NIE NADAM - towary wyłączone z przewozu

Poniżej przedstawiamy przykładową listę towarów wyłączonych z przewozu:

 • napoje alkoholowe;
 • skóry zwierząt (niedomowych);
 • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro);
 • towary/materiały niebezpieczne;
 • Broń palna
 • futra;
 • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej;
 • żywe zwierzęta;
 • gotówka oraz przedmioty zbywalne;
 • towary łatwo psujące się;
 • Rośliny
 • materiały pornograficzne;
 • znaczki pocztowe o wysokiej wartości;
 • tytoń i wyroby tytoniowe;
 • bagaż pozostawiony bez opieki.
 • elementy karoserii: zderzaki, drzwi, maski, błotniki,
 • fotele i kanapy, w tym samochodowe (dopuszczalny transport na paletach)
 • silniki spalinowe, akumulatory, skrzynie biegów, elementy zawieszenia,
 • beczki, skrzynki, butle i pojemniki po gazie i innych materiałach ADR
 • drzwi, okna 
 • rulony, kable i sznury na szpulach oraz wszystkie przedmioty o podobnym kształcie
 • dokumenty rejestrowe pojazdów, tablice rejestracyjne, materiały niebezpieczne typu ADR (w tym sztuczne ognie - fajerwerki),
 • szkło, porcelana, ceramika (w tym łazienkowa), gips i inne tworzywa kruche i tłukące się
 • telewizory, monitory komputerowe i inne zawierające ekran ciekłokrystaliczny lub szklany
 • leki, wyroby medyczne, farmaceutyczne, narkotyki i substancje psychoaktywne
 • żywność, suplementy diety
 • ciecze, płyny itp. bez względu na rodzaj opakowania
 • towary wymagające zapewnienia specjalistycznych warunków przewozowych (np. chłodnia),
 • szczątki ludzkie i zwierzęce,
 • przedmioty stanowiące zagrożenie dla osób lub otoczenia ze względu na swe właściwości fizyczne-chemiczne,
 • paczki wilgotne lub nieszczelne lub wydzielające jakiekolwiek zapachy,
 • materiały biologiczne, organiczne, próbki do badań pochodzenia ludzkiego, zwierzęcego oraz roślinnego,
 • przedmiotów wyłączonych z przewozu w myśl polskiego prawa.

Pełna dostępna lista towarów wyłączonych z przewozu dostępna jest na stronach przewoźników.

^ Powrót