Załóż bezpłatne konto

Towary Wyłączone z Przewozu lub Wymagające Specjalnego Opakowania - Tani Kurier

Szanowni Państwo,

Generalnie rzecz biorąc trudno znaleźć towar, którego organizacji przewozu mielibyśmy się nie podjąć. Poniżej wymieniamy tylko te, których nie przyjmują nasi Podwykonawcy w ramach zautomatyzowanego systemu eBOX24.pl i prosimy o składnie zapytań dotyczących n/w ładunków drogą elektroniczną. Dołożymy wszelkich starań, by znaleźć najlepsze rozwiązanie.

 


1. Przedmioty zakazane oraz podlegające wysyłce warunkowej 

A. Przewoźnik nie przyjmuje do wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli:


Przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,

 

 • Przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
 • Przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta,
 • Przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
 • Przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez Prawo,
 • Przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
 • Przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
 • Przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona,
 • Przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,
 • Ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).


B. Przedmioty dozwolone wymagające uprawnień, certyfikatów lub innych specjalistycznych dokumentów zezwalających na ich posiadanie lub/i przewożenie, oraz przedmioty przewożone na własną odpowiedzialność ze względu na ich nietrwałość lub wartościowość:

 • Towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro),
 • Futra,
 • Kość słoniowa i produkty z kości słoniowej,
 • Gotówka oraz przedmioty wartościowe,
 • Rośliny,
 • Nasiona,
 • Znaczki pocztowe o wysokiej wartości pieniądze lub instrumenty pieniężne (takie jak czeki, weksle, obligacje, książeczki oszczędnościowe, przepłacone karty płatnicze, akcje i inne papiery wartościowe

Wszelkie powierzane nam produkty podlegają standardowemu OC Przewoźnika lub OC Spedytora. 
Przesyłki wartościowe Klient może ubezpieczyć we własnym zakresie. 

Wysyłanie produktów wymienionych w punkcie 1B możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami firmy kurierskiej oraz z przewoźnikiem. Produkty te nie podlegają żadnemu ubezpieczeniu ze strony firmy- objęte są jedynie standardowym OC Przewoźnika lub Spedytora. Wysyłanie produktów wartościowych odbywa się na własną odpowiedzialność Klienta.
Zaleca się w takim przypadku wykupienie dodatkowego ubezpieczenia we własnym zakresie. 

Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru wynikające z jego nieprawidłowego zabezpieczenia. Towar winien być pakowany i zabezpieczany według instrukcji. Szczególnej uwadze podczas zabezpieczania wysyłanego towaru powinny podlegać towary wymienione w punkcie 1B.

Osoby korzystające z usług naszego portalu ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność deklarowanej przesyłki z jej rzeczywistą zawartością

Pewne kraje określają większą ilość artykułów zabronionych lub podlegających ograniczeniom wysyłki. Zapewnienie zgodności z regulacjami rządowymi i prawem obowiązującym w każdym kraju należy do obowiązków nadawcy. Zaleca się, aby nadawcy zapoznali się z listą zabronionych towarów eksportowych każdego kraju.

Nie transportujemy żadnych towarów zabronionych przez prawo lub regulacje urzędów federalnych, stanowych lub lokalnych w krajach pochodzenia i przeznaczenia. Nie transportujemy także towarów mogących naruszać odpowiednie przepisy eksportowe oraz importowe lub mogących zagrażać bezpieczeństwu naszych pracowników, agentów i kontrahentów
Produkty brudzące, plamiące lub w inny sposób narażające naszych pracowników lub przewożony przez nich towar na uszkodzenia i zanieczyszczenia winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.